ที่ตั้งสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน  สาย 39   รถโดยสารปรับอากาศ ปอ.39, ปอ.29 (เข้าในมหาวิทยาลัย)

ปอ.510, ปอ.520 (ผ่านด้านหน้ามหาวิทยาลัย  ถ.พหลโยธิน เข้าตลาดไท)

ดาวน์โหลดแผนที่  Download

-  แผนที่สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

-  Map of Institute of East Asian Studies

แผนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา  อาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทร.0-2564-5000-3  โทรสาร  0-2564-4888  e-mail: pr@asia.tu.ac.th,  http://www.asia.tu.ac.th